FIM - Optimizimi i rrugës së instrumentit me Teknika të Intilegjencës Artificiale te makina frezuese vertikale me CNC

Shtyp
Krijuar: 10 Korrik 2012 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 3574

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM)

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Ferit Idrizi:

Optimizimi i rrugës së instrumentit me Teknika të Intilegjencës Artificiale te makina frezuese vertikale me CNC