FIN - Ndikimi i sasisë dhe karakterit të lëndës organike në zgjedhjen e impiantit të trajtimit të ujit - Rasti i impiantit të Bovillës

Shtyp
Krijuar: 01 Prill 2014 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 3669

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) - Specialiteti: Inxhinieri Mjedisi

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Alfred Lako:

Ndikimi i sasisë dhe karakterit të lëndës organike në zgjedhjen e impiantit të trajtimit të ujit - Rasti i impiantit të Bovillës