FIN - Qasja jokonvencionale - nga biostrukturat deri tek strukturat inteligjente

Shtyp
Krijuar: 08 Prill 2014 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 3859

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) - Specialiteti: Departamenti i Mekanikës së Strukturave

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Feti Selmani:

Qasja jokonvencionale - nga biostrukturat deri tek strukturat inteligjente