FIE - Analiza e qëndrueshmërisë së tensionit të sistemit elektroenergjitik

Shtyp
Krijuar: 07 Korrik 2014 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 4072

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Marjela Qemali:

Analiza e qëndrueshmërisë së tensionit të sistemit elektroenergjitik.