FIE - Teknikat e avancuara të kontrollit të transmisioneve elektrike me motor sinkron me magnet permanent

Shtyp
Krijuar: 14 Korrik 2014 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 4929

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) - Departamenti i Automatikës

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Lindita Dhamo:

Teknikat e avancuara të kontrollit të transmisioneve elektrike me motor sinkron me magnet permanent