FIMIF-Rezultate në zbatimin e konvergjencës statistikore në teorinë e masës dhe integrimit

Shtyp
Krijuar: 10 Nentor 2014 Ndryshimi i fundit: 10 Nentor 2014 Vizita: 4140

 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF) - Departamenti i Inxhinierisë Matematike

 Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Anita Çaushi: 

Rezultate në zbatimin e konvergjencës statistikore në teorinë e masës dhe integrimit