FIE-Vlerësimi i gjendjes së transformatorëve mbi bazën e gazeve të tretura në vaj dhe interpretimi me ndihmën e logjikës Fuzzy

Shtyp
Krijuar: 18 Janar 2016 Ndryshimi i fundit: 02 Shkurt 2021 Vizita: 3547

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc.Ing.Leonidha Londo:

Vlerësimi i gjendjes së transformatorëve mbi bazën e gazeve të tretura në vaj dhe interpretimi me ndihmën e logjikës Fuzzy