FIN-Studimi i sjelljes së ankerave metalik nën efektin e veprimeve ciklike

Shtyp
Krijuar: 17 Mars 2016 Ndryshimi i fundit: 17 Mars 2016 Vizita: 3722

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Së Ndërtimit (FIN)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR në Shkencat Inxhinierike -Msc. Ing. Mentor Ë. Balilaj:

 

FIN-Studimi i sjelljes së ankerave metalik nën efektin e veprimeve ciklike