FIN-Metodat stokastike në projektimin e tuneleve

Shtyp
Krijuar: 13 Janar 2017 Ndryshimi i fundit: 16 Janar 2017 Vizita: 3172

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Së Ndërtimit (FIN)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR në Shkencat Inxhinierike -Msc. Erion Bukaçi:

 

FIN-Metodat stokastike në projektimin e tuneleve