FIN-Mbi përmirësimin e performancës energjitike të stokut të banesave në Tiranë

Shtyp
Krijuar: 15 Maj 2017 Ndryshimi i fundit: 15 Maj 2017 Vizita: 2622

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Së Ndërtimit (FIN)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR në Shkencat Inxhinierike -Msc. Ing Dritan Profka:

 

FIN-Mbi përmirësimin e performancës energjitike të stokut të banesave në Tiranë