FIN- Model për menaxhimin e riskut në projektet e mëdha infrastrukturore të partneritetit publik privat

Shtyp
Krijuar: 13 Shtator 2017 Ndryshimi i fundit: 21 Shtator 2017 Vizita: 2543

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Së Ndërtimit (FIN)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR në Shkencat Inxhinierike -Msc. Julinda Keçi:

FIN- Model për menaxhimin e riskut në projektet e mëdha infrastrukturore të partneritetit publik privat