NJOFTIM

Shtyp
Krijuar: 18 Nentor 2020 Data pubblicazione Vizita: 904

NJOFTIM
Njoftohen te gjithe studentet e rregullt ne Fakultetin e Inxhinierise Mekanike te UPT se, duke filluar nga dita e neserme ne date 18 Nentor 2020 dhe ne vazhdim fillon dorezimi i dokumentacionit provues se bashku me formularet e aplikimit per perfitimin e burses financiare dhe/ose perjashtimin/reduktimin nga tarifa vjetore e shkollimit per vitin akademik 2020-2021. Dokumentacioni provues se bashku me formularin e aplikimit
per perfitim burse dhe/ose perjashtim / reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit , bazuar ne VKM nr.39, date 23.01.2019 “….per perfitimin e bursave………” dhe VKM nr.40, date 23.01.2019, te ndryshuar, dhe VKM nr. 780 dt.26.12.2019 “……per reduktim te tarifes vjetore te studimit ne programet e Ciklit te Dyte te studimeve…” ne kategorine “STUDENT NE NEVOJE” dorezohen prane ZYRES SE FINANCES te FIM duke filluar nga data 18 NENTOR 2020 deri ne date 18 DHJETOR 2020 , nga ora 9 -12 .Per shkak te situates nga Covid-19 formularet do te shkarkohen nga faqja e UPT-së dhe facebook : Fakulteti i Inxhinierise Mekanike –Sekretaria Mesimore

Bashkengjitur do te gjeni  dhe formularet per perfitimin e bursave /perjashtimit/reduktimit nga tarifa e shkollimit per vitin akademik 2010-2021

Formulari kritereve per perjashtim nga tarifa (vkm nr.40, date 23.01.2019.)
Formulari i kritereve per burse ( vkm 39, date 23.01.2019. (1)
Master Shkencor dhe Master Profesional, formular per reduktim nga tarifa e shkollimit