Kriteret e pranimit në programet e ciklit të parë të studimit dhe në programet e integruara të studimit të ciklit të dytë në UPT, për vitin akademik 2022 – 2023

Shtyp
Krijuar: 30 Mars 2021 Data pubblicazione Vizita: 209

Kriteret e pranimit në programet e ciklit të parë të studimit dhe në programet e integruara të studimit të ciklit të dytë në UPT, për vitin akademik 2022 – 2023