Thirrje - Për pjesëmarrje në konkursin për çmimet shkencore, që jepen nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë

Shtyp
Krijuar: 25 Maj 2021 Data pubblicazione Vizita: 262

Akademia e Shkencave ka hapur thirrjen për pjesëmarrje në konkursin për çmimet shkencore kombëtare, duke konkuruar me veprat/punimet/projektet e tyre studiues dhe institucione të interesuara, sipas specifikave të çmimeve.

Afati përfundimtar i dorëzimit të dokumentacionit, pranë zyrës së protokoll-arkivit dhe në sekretarinë e jurisë, është deri më 31 qershor 2021.

Për t’u njohur me Vendimin Nr. 14, datë 18.02.2021, të Kryesisë së Akademisë, “Për organizimin e konkursit për çmimet shkencore kombëtare që jepen nga Akademia e Shkencave” dhe Thirrjen për pjesëmarrje, ju lutemi klikoni në linkun:Thirrje per pjesemarrje