Ftesë - Për pjesëmarrje në webinarin e organizuar nga Koç University, Turqi

Shtyp
Krijuar: 31 Maj 2021 Data pubblicazione Vizita: 247

Laboratori Paralel dhe Multicore Computing në Koç Universitety, Turqi janë në kërkim të të diplomuarve të talentuar dhe punonjësve kërkimorë post-doktoralë, për të marrë pjesë në dy projekte të mbështetur nga Bashkimi Evropian me një buxhet që i kalon 2 milion €.

Për një nformacion më të plotë rreth Laboratorit Paralel dhe Multicore Computing, në Koç Universitety, ju lutemi klikoni në linkun: https://parcorelab.ku.edu.tr/

Data e zhvillimit të webinarit: 3 Qershor, ora 14.00 (ora e Stambollit).

Për t’u regjistruar në webinar, ju lutemi klikoni në linkun: Webinar Registration - Zoom