Ftesë - Për pjesëmarrje në pyetësorin e Shoqatës së Alumni të Ballkanit Perëndimor

Shtyp
Krijuar: 15 Qershor 2021 Data pubblicazione Vizita: 366

Shoqata Alumni e Ballkanit Perëndimor, (Western Balkans Alumni Association - WBAA), me qëllim studimin e sistemeve të Arsimit të Lartë në vendet e Ballkanit Perëndimor, fton studentë dhe pedagogë të kontribuojnë me njohuritë dhe përvojat e tyre të fituara nga studimet në universitete të huaja.
Qëllimi i këtij studimi të WBAA është të identifikojë potencialet për përmirësimin e arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor, bazuar në përvojat nga studimet jashtë vendit.
Për t’u njohur me WBAA dhe për të plotësuar pyetësorin, ju lutemi klikoni te linqet:
https://www.western-balkans-alumni.eu/tracer-study/
www.wbaa-tracer.eu.