Njoftim - Kane filluar rregjistrimet per kursin e formimit te vazhduar ne "Auditim Energjie"

Shtyp
Krijuar: 06 Nentor 2019 Data pubblicazione Vizita: 910

Njoftohen gjithe personat e interesuar se kane filluar rregjistrimet per kursin e formimit te vazhduar ne "Auditim Energjie". Aplikimet per ndjekjen e ketij programi studimi te behen prane: Sekretarise Mesimore te Fakulteti te Inxhinierisë Mekanike nga data 04.11.2019 deri ne date 05.12.2019, cdo dite pune nga ora 1200-1600. Kursi do te filloje ne date 6 Dhjetor 2019.
Dokumetat qe duhen paraqitur:
1. Formular aplikimi (modeli bashkangjitur)
2. Dokument identifikimi (fotokopje leternjoftimi ose pasaporte)
3. Diplome e studimeve universitare + Liste notash (fotokopje noterizuar)
4. Çertifikata te ndryshme qe zoteron kandidati.
5. Mandat-pagesa 1000 (njemije) leke per rregjistrim. "
Bashkangjit dhe Formularin e Aplikimit