Buletini i Shkencave Teknike

Shtyp
Krijuar: 15 Dhjetor 2009 Ndryshimi i fundit: 04 Maj 2021 Vizita: 36643

Buletini i Shkencave Teknike, organ i Universitetit Politeknik të Tiranës bën pjesë në listën e periodikëve shkencorë, i rivlerësuar si i tillë me vendimin nr.1600, dt. 27.07.1999 të Drejtorisë së Kërkimit Shkencor në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Në të botohen artikuj origjinalë të specialistëve dhe punonjësve shkencorë e mësimorë në fushat që mbulon Universiteti Politeknik dhe të tjera fusha teknike që lidhen me të. Në rubrika të veçanta botohen edhe materiale të tjera me karakter informativ.

Çdo artikull paraqitet sipas kërkesave të njehsuara. Ai duhet të jetë rreth 8 faqe përfshi skicat, grafikët, tabelat. Artikulli dorëzohet në 5 kopje në formën përfundimtare për shtyp. Struktura unike e artikullit është si më poshtë:

Titulli, Abstrakti, Qëllimi, Hyrja, Përmbajtja, Përfundimi, Literatura

Artikulli duhet të shoqërohet nga autori me një sqarues bashkangjitur, ku të theksohet koha dhe vendi ku është kryer puna, lidhjet që ka ai me punimet e mëparshme si dhe nëse elementë të veçanta të tij janë botuar në revista të tjera.

Artikujt për botim mund të dërgohen në adresën:

                       

  UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

Buletini i Shkencave Teknike

Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

RREGULLORE (në proces…)

Informacion për Autorët

Anetaret e Redaksise se Buletinit Shkencor:

Kryetar i Redaksisë:

Prof. Dr. Bashkim Çela FGJM - Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

Anëtarët e Redaksisë:

  1. Prof. Dr. Eleni Gjani Rektorati
  2. Prof. Dr. Petrika Marango FIE - Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
  3. Prof. Dr. Partizan Malkaj FIMIF – Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
  4. Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani FTI – Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
  5. Prof. Dr. Florian Nepravishta FAU – Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
  6. Prof. Asoc. Neritan Shkodrani FIN – Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
  7. Prof. Dr. Stavri Lami IGJEUM – Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit
  8. Prof. Dr. Vladimir Kasemi FIM – Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

BULETINËT:

2019-1 Buletini i shkencave teknike nr.1 viti 2019

2018-1 Buletini I shkencave teknike nr.1 viti 2018

2017-2 Buletini I shkencave teknike nr.2 viti 2017      2017-1 Buletini I shkencave teknike nr.1 viti 2017

2016-1 Buletini i shkencave teknike nr. 1 viti 2016

2015-3 Buletini I shkencave teknike nr.3 viti 2015      2015-2 Buletini i shkencave teknike nr.2 viti 2015 
2015-1 Buletini i shkencave teknike nr. 1 viti 2015 

2014-2 Buletini I shkencave teknike nr.2 viti 2014     2014-1 Buletini I shkencave teknike nr.1 viti 2014

2013-1 Buletini I shkencave teknike nr.1 viti 2013

BULETINI MUJOR KLIMATIK

https://www.geo.edu.al/

Email:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.