Drejtoria e Shërbimeve,Investimeve dhe Mirëmbajtjes

Shtyp
Krijuar: 16 Dhjetor 2009 Ndryshimi i fundit: 14 Janar 2021 Vizita: 20938

Drejtoria e Shërbimeve,Investimeve dhe Mirëmbajtjes

      Drejtor: Dhurata DANI           

      Kontakt: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sektorët:

 Pergjegjes Sektori: Erniko KATIAJ   

 Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 Specialist:Aderaldo MEMA       

 Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Specialiste:Egesta Osmani                     

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Përgjegjës Sektori: Migen SHKODRANI   

Email:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Specialiste:Eriola HYSENI                        

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Specialiste:Nasilda Bregu                         

Email:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Drejtoria e Shërbimeve, Investimeve dhe Mirëmbajtjes është njësi strukturore, që ka për mision:

1. Koordinimin, mbarëvajtjen, ndjekjen, realizimin e procedurave të prokurimit publik si dhe përdorimin sa më efektiv dhe ekonomik të fondeve te Universitetit Politeknik sipas planit të miratuar nga Bordi i Administrimit për cdo Njesi, në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.

2. Të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik duke respektuar me rigorozitet aktet ligjore, aktet nënligjore dhe rregullat në fuqi, si dhe udhëzimet e nxjerra nga Rektorati dhe Bordi i Administrimit të UPT.

3. Udhëheq proceset e ralizimit të projekteve për objekt investimi në përputhje dhe në zbatim të akteve ligjore, akteve nënligjore sipas rregullave dhe udhëzimeve në fuqi.

4. Aktivitetet Sektorit të Investimeve synojnë projektimin dhe zbatimin e politikave të prioriteteve dhe të zhvillimit, mirëmbajtjes infrastrukturore të UPT të përcaktuara nga Rektorati dhe organet e tjera drejtuese e administrative te UPT, në mbështetje të procesit mesimor me programet e studimit, dhe të kërkimit shkencor për përmirësimin e tyre të vazhdueshëm.