Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Shtyp
Krijuar: 18 Dhjetor 2009 Ndryshimi i fundit: 10 Shtator 2021 Vizita: 104910

 FAKULTETI I INXHINIERISË  MEKANIKE (FIM)

http://fim.upt.rash.al/

www.fim.edu.al 

 Dekani:  Prof. Genti Guxho                      Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Zv/Dekan: Prof. Dr. Odhisea Koca           Email:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Zv/Dekan: Prof. Asoc. Altin Dorri               Email:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  

 Historik i shkurtër i FIM

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike është e para shkollë e lartë në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në fushat e mekanikës, metalurgjisë dhe materialeve dhe tekstil modës. Përgatitja e specialistëve të lartë të inxhinierisë mekanike në Shqipëri daton që nga viti 1951, në degën e inxhinierisë mekanike e cila ka qenë pjesë përbërëse e Institutit të lartë Politeknik, deri në vitin 1957, vit në të cilin me krijimin e Universitetit të Tiranës u bë pjesë përbërëse e tij. Deri në vitin 1991, vit në të cilin krijohet Universiteti Politeknik, dega e inxhinierisë mekanike ishte pjesë përbërëse e fakultetit të inxhinierisë mekanike dhe elektrike. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike formësohet si njësi e pavarur e Universitetit Politeknik në vitin 1991. Në vitin 1999 me organizimin e zgjedhjeve të para demokratike në universitete u bë edhe riorganizimi i F.I.M. si më poshtë:

Departamenti i Energjise me grupet mesimore shkencore si me poshte:

- Termoteknikes dhe energjitikes
- Makinave termofluidike dhe impianteve termoteknik
 
Departamenti i Mekanikes me grupet mesimore shkencore si me poshte:
 
- Konstruksionet mekanike dhe projektimi mekanik
- Sistemet e transportit dhe mjetet levizese

Departamenti i Prodhim Menaxhimit me grupet mesimore shkencore si me poshte:

- Teknologji mekanike
- Grafikes inxhinjerike
- Materialeve 
-Menaxhim industrial dhe Inxhinieri Ekonomike

Departamenti i Tekstilit dhe Modës

Diplomat

“Bachelor”

“Master i Shkencave”

“Master Profesional”

PhD në Inxhinieri Mekanike