Bordi i Administrimit

Shtyp
Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 31 Gusht 2021 Vizita: 36101

DETYRAT E BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativë, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe administrative te tij.

ANËTARËT E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UPT

 

 

 

 

 

 

Prof.Asc Jonida Teta

Prof.Dr Arjan Beqiraj

Dr. Adrian Naço 

 


 

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike

 

Vendime te Bordit te Administrimit Janar-Korrik 2021

Vendim Senati nr.16 date 03/12/2020

Vendim Bordi nr.30 date 30/12/2020

Vendim Bordi nr.28 date 20/11/2020

Vendim Bordi nr.27 date 20/11/2020

Vendim Bordi nr.25 date 27/10/2020

Vendim Bordi nr.23 date 27/10/2020

Vendim Bordi nr.21 date 27/10/2020

Vendim Bordi nr.15 date 24/04/2020

Vendim Bordi nr.14 date 24/04/2020

Vendim Bordi nr.5 date 23/01/2020

Vendim Bordi nr.3 date 23/01/2020

Vendim Bordi Nr.25 date 17/10/2019 mbi tarifat 

Vendim Bordi nr.22 date 25/07/2019

Vendim Bordi nr.20 date 25/07/2019

Vendim Bordi nr.18 date 22/05/2019

Vendim Bordi nr.17 date 22/05/2019

Vendim Bordi nr.16 date 14/05/2019

Vendim Bordi nr.15 date 03/05/2019

Vendim Bordi nr.14 date 03/05/2019

Vendim Bordi nr.13 date 03/05/2019

Vendim Bordi nr.11 date 04/04/2019

Vendim Bordi nr.2 date 15/01/2019

Vendimet e Bordit te Administrimit

 

Njoftim: Bordi I Administrimit miraton paraprakisht dokumentin e statutit te Universitetit Politeknik 

Relacioni dhe Statuti I Bordit te Administrimit

Vendimi I Bordit te Administrimit per miratimin e statutit te Universitetit Politeknik te Tiranes

VENDIM Nr. 20, datë 15.11.2018 "Për miratimin e tarifave të rregjistrimit për vitin akademik 2018-2019 për programet e studimit në Universitetin Politeknik të Tiranës"