Pranime në Universitetin Politeknik të Tiranës (UPT)

Shtyp
Kategoria kryesore: Universiteti
Krijuar: 09 Mars 2018 Ndryshimi i fundit: 05 Prill 2018 Data pubblicazione
Super User Vizita: 14273

PRANIMI I STUDENTËVE NË PROGRAMET E STUDIMIT 2018 - 2019

Kriteret e pranimit në UPT për vitin akademik 2018 - 2019