Listat e renditura të aplikantëve në programet e studimit 2018 - 2019 Raundi 1, sipas fakulteteve përkatëse:

Shtyp
Kategoria kryesore: Universiteti
Krijuar: 28 Gusht 2018 Ndryshimi i fundit: 17 Tetor 2018 Data pubblicazione
Super User Vizita: 27711

Listat e renditura të aplikantëve në programet e studimit 2018 - 2019 Raundi 1, sipas Fakulteteve përkatëse:

Fakulteti  i Teknologjisë së Informacionit (FTI):

R.1-UPT-FTI-85-ELN_2018-2019-Renditur.xlsx

R.1-UPT-FTI-86-INF_2018-2019-Renditur.xlsx

R.1-UPT-FTI-87-TLK_2018-2019-Renditur.xlsx

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE):

R.1-UPT-FIE-72-AUTO-Rendituri.xlsx

R.1-UPT-FIE-73-ENER-Renditur.xlsx

R.1-UPT-FIE-74-MEKA-Rendituri.xlsx

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN):

R.1-UPT-FIN-66-NDERTIM-Renditja e aplikanteve.xlsx

R.1-UPT-FIN-67-HIDRO-Renditja e aplikanteve.xlsx

R.1-UPT-FIN-68-GJEO-Renditja e aplikanteve.xlsx

R.1-UPT-FIN-69-MJEDIS-Renditja e aplikanteve.xlsx

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU):

R.1-UPT-FAU-70-ARK-Renditur (1).xlsx

R.1-UPT-FAU-71.1-INTER-Renditur.xlsx

R.1-UPT-FAU-71-URB-Renditur.xlsx

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM):

R.1-UPT-FIM-77-MEK-Renditur.xlsx

R.1-UPT-FIM-78-TEKST-Renditur.xlsx

R.1-UPT-FIM-79-MAT-Renditur.xlsx

R.1-UPT-FIM-80-EKO-Renditur.xlsx

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF):

R.1-UPT-FIMIF-75_Inxhinieri_Fizike-Renditur.xlsx

R.1-UPT-FIMIF-76_Inxhinieri_Matematike-Renditur.xlsx

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave (FGJM):

R.1-UPT-FGJM-81-TOKE-Renditur.xlsx

R.1-UPT-FGJM-82-BURIM-Renditur.xlsx

R.1-UPT-FGJM-83-INF-Renditur.xlsx

R.1-UPT-FGJM-84-Mjedis-Renditur.xlsx