IMG-LOGO
IMG-LOGO

FAKULTETI I INXHINIERISE MATEMATIKE & INXHINIERISE FIZIKE

Historik i shkurtër i FIMIF
 Eshtë një fakultet i ri i cili ofron një të ardhme të sigurtë. Formim bazë dhe të avancuar të shkencave inxhinierike si në shkencat kompjuterike, fotonike, elektronike, optike, automatizim dhe telekomunikacion. Programet e diplomave që lëshojnë departamentet përkatëse janë të njëjta me programet e Universitetit Politeknik të Milanos. Në përfundim të këtyre programeve të studimit lëshohet përkatësisht diplomë e nivelit të dytë, DND, në Inxhinieri matematike dhe Inxhinieri fizike.
Departamentet
Departamenti i Inxhinierisë Fizike
Departamenti i Kimisë
Departamenti i Inxhinierisë Matematike
Qendra e Gjuhëve të Huaja
Diplomat
BACHELOR
BACHELOR në Inxhinieri Fizike
BACHELOR në Inxhinieri Matematike
Master Profesional
Master Profesional në Inxhinieri Fizike
Master Profesional në Inxhinieri Matematike
MASTER SHKENCOR
MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Fizike
MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Matematike
PhD
PhD në Inxhinieri Matematike, me Drejtimin Analitik