Rektorat-Vend vakant për përgjegjës në Sektorin e Financës,Drejtoria Ekonomike

Shtyp
Krijuar: 10 Gusht 2020 Ndryshimi i fundit: 10 Gusht 2020 Vizita: 555

Rektorat-Vend vakant për përgjegjës në Sektorin e Financës,Drejtoria Ekonomike