Rektorat-Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pergjegjes te Sektorit te Finances prane Drejtorise Ekonomike ne Rektoratin e UPT

Shtyp
Krijuar: 22 Gusht 2020 Ndryshimi i fundit: 22 Gusht 2020 Vizita: 406

Rektorat-Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pergjegjes te Sektorit te Finances prane Drejtorise Ekonomike ne Rektoratin e UPT