FGJM-Shpallja e kandidatëve fitues për personel akademik me kohë të pjesshme

Shtyp
Krijuar: 23 Tetor 2020 Ndryshimi i fundit: 28 Tetor 2020 Vizita: 338

 FGJM-Shpallja e kandidatëve fitues për personel akademik me kohë të pjesshme