Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune për Kryesekretare Mësimore

Shtyp
Krijuar: 07 Dhjetor 2020 Ndryshimi i fundit: 07 Dhjetor 2020 Vizita: 483

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune për Kryesekretare Mësimore