Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për përgjegjës të sektorit të buxhetit pranë drejtorisë ekonomike në Rektoratin e UPT

Shtyp
Krijuar: 19 Shkurt 2021 Ndryshimi i fundit: 19 Shkurt 2021 Vizita: 126

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për përgjegjës të sektorit të buxhetit pranë drejtorisë ekonomike në Rektoratin e UPT