Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, shpall vendet e lira si më poshtë: Qendra e gjuhëve të Huaja shpall 2 (dy) vende pune për personel akademik

Shtyp
Krijuar: 25 Mars 2021 Ndryshimi i fundit: 25 Mars 2021 Vizita: 168

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, shpall vendet e lira si më poshtë:
Qendra e gjuhëve të Huaja shpall 2 (dy) vende pune për personel akademik