NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR SPECIALIST TË SEKTORIT TË BUXHETIT PRANË DREJTORISË EKONOMIKE NË REKTORATIN E UPT

Shtyp
Krijuar: 29 Mars 2021 Ndryshimi i fundit: 30 Mars 2021 Vizita: 105

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR SPECIALIST TË SEKTORIT TË BUXHETIT PRANË DREJTORISË EKONOMIKE NË REKTORATIN E UPT