Njoftim për vende të lira pune - FIMF dhe FIE

Shtyp
Krijuar: 19 Shtator 2011 Ndryshimi i fundit: 16 Prill 2014 Vizita: 6805

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike shpall vendet vakant si më poshtë: 

1.Departamenti i Inxhinierisë Matematike shpall konkurs në 3 (tre) vende pune për personel akademik. 

2.Departamenti i Inxhinierisë Fizike shpall konkurs per 2(dy) vende pune për personel akademik.

3.Departamenti i Kimisë shpall konkurs per 1(një) vend pune për personel akademik. 

4.Qendra e Gjuheve te Huaja shpall konkurs per 2(dy) vende pune per personel akademik.

 

Informohuni: Kriteret, afate per aplikantet.

 

Fakulteti i Inxhinierise Elektrike shpall vendet vakant si me poshte:

1.Departamenti i Elektroteknikes shpall konkurs ne 1 (një) vend pune per personel akademik.

Informohuni: Kriteret, afate per aplikantet.