Njoftim FGJM

Shtyp
Krijuar: 19 Dhjetor 2011 Ndryshimi i fundit: 16 Prill 2014 Vizita: 7688

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave, shpall vendet vakant si më poshtë:

Departamenti i Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës shpall konkurs për 1 (nje) vend pune si më poshtë:

I. Lektor në fushën e Inxhinierisë dhe programimit në WEB

Kandidati për këtë vend pune duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 30.12.2011 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës këto dokumenta: