Zgjedhje 2021

Shtyp
Kategoria kryesore: ROOT
Krijuar: 07 Shtator 2021 Ndryshimi i fundit: 15 Tetor 2021 Data pubblicazione
Super User Vizita: 1886

Tabele permbledhese e rezultateve IGJEO

Tabela me rezultate IGJEUM

Tabela me rezultate FIMIF

Tabela me rezultate FTI

Tabela me rezultate FIE

Tabela me rezultate FAU

Tabela me rezultate FIM

Tabela me rezultate FIN

Tabela me rezultate FGJM

Vendim nr.4,date 10/09/2021

Vendim nr.3,date 10/09/2021 

Vendim nr.2,date 08/09/2021 per plotesimin e vendeve vakante per anetare dhe sekretare te Komsioneve te Zgjedhjeve ne fakultete 

Udhezim nr.1 ,date 06/09/2021

Vendim nr.1 ,date 06/09/2021

Formular kandidimi per anetar te komisionit te perhershem per dhenien e grades shkencore"Doktor"

Formular kandidimi per drejtues te njesise baze

Formular vetedeklarimi antiplagjiature

Formular vetedeklarimi per anetare te komisioneve te perhershme per dhenien e grades shkencore "doktor"

Formular vetedeklarimi per autoritetet drejtuese

Urdhër për shpalljen e fillimit të proçesit zgjedhor dhe përcaktimin e datës së zhvillimit të zgjedhjeve të pjesshme  në Universitetin Politeknik të Tiranës