Projekte

Botohet studimi me titull "Nanomaterialet për Konservimin e Trashëgimisë Kulturore"

Studimi i mundësuar nga AKKSHI (Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit) për Shqipërinë dhe CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) Këshilli Kombëtar i Kërkimeve Shkencore të Italisë, zbatuar nga UPT në vendin tone dhe nga Instituti i Kristalografisë në Bari,, paraqet një analizë teorike të mbrojtjes dhe konservimit të trashëgimisë kulturore të gurit, të mbështetur edhe në legjislacionin përkatës të Evropës dhe vendit tonë, sintezën dhe karakterizimin e nanomaterialeve të grupit të tokave alkaline, optimizimin e prodhimit eksperimental dhe analizën e detajuar të mbrojtjes së traventinave, duke krijuar një bazë për kuptimin e natyrës së realizimit të konsolidimit me nanomateriale dhe strategjive që duhen ndjekur për realizimin e saj. Në llojin e tij, studimi synon një qasje inxhinierike te bazave të realizimit të mbrojtjes dhe konsolidimit të trashëgimisë kulturore të gurit, në këndvështrimin e shikimit të procesit si fenomen që mund të zbatohet në praktike gjerësisht apo i kufizuar. Në përfundim, studimi u botua si editorial me titull "Nanomaterialet për Konservimin e Trashëgimisë Kulturore" që u shkrua për të mundësuar përhapjen e studimit, punës shkencore eksperimentale dhe përpunimin e rezultateve me metodat bashkëkohore që përdoren sot për nanomaterialet. Botimi i plotë në pdf mund të shkarkohet në faqen e UPT, ndërsa kopje të tij gjenden në Bibliotekën Kombëtare me ISBN 978-99943-2-468-2, si edhe në Bibliotekën e UPT.

Kopertina

BKSTONE

REACH

DRIVE

Njoftim - Zhvillohet takimi i parë i projektit "BKSTONE". Në datat 17-18 shkurt, në Universitetin Politeknik të Tiranës, në sallën " Silvano Pedrollo", u zhvillua takimi i parë i projektit "BKSTONE".
Universiteti Politeknik i Tiranës është në rolin e koordinatorit të projektit. Projekti "BKSTONE" nën programin "Ndërtim Kapacitetesh në AL" me titullin "Higher Education-Enterprise Platform for Fostering, Modernization and Sustainable Growth in Natural Stone Industry in WBs.", është financuar nga programi Erasmus+.
Për herë të parë në Shqipëri, po realizohet një projekt me këtë lloj gjithpërfshirjeje: Akademinë , Institucione private dhe shtetërore, që kanë si fjalë kyçe "GURIN NATYRAL".
Në partneritetin prej 14 institucionesh të Arsimit të Lartë, dhe Qendra Kërkimore, nga vendet e Ballkanit dhe BE, 3 prej tyre janë nga Shqipëria: Universiteti Politeknik i Tiranës, Universiteti i Elbasanit, " Aleksandër Xhuvani" dhe Universiteti i Gjirokastrës , "Eqrem Çabej".

           

           

           

                                                                Vini re !!!!

Tashmë, për studentët, ka ndryshuar adresa e regjistrimit në platformën e punësimit online, GRADUA.
Nga gradua.almalaurea.it në adresën e re:https://gradua.rash.al/, ndërkohë që për studentët e regjistruar më herët,
kredencialet në platformë kanë mbetur të pandryshuara.

 Njoftim - Zhvillohet programi i informimit dhe komunikimit të platformës GRADUA pranë Universitetit Politeknik të Tiranës

Gjatë muajit Janar 2020 do të zhvillohen informime të studentëve pranë secilit fakultet të Universitetit Politeknik të Tiranës në lidhje me platformën e projektit GRADUA.

Projekti GRADUA ka si qëllim të krijojë bashkëpunime konkrete midis Universitetit dhe tregut të punës nëpërmjet krijimit të një platforme të përbashkët. Kjo platformë do të ofrojë forma të reja rekrutimi, nëpërmjet rritjes së mundësisë së ekspozimit të studentëve ndaj bizneseve të interesuara sipas fushave të ekspertizës. Ajo do të bëjë të mundur ndjekjen e të diplomuarve dhe punësimin e tyre, duke u mbështetur në praktikat më të mira të BE-së. Mbi këtë projekt merrni informacionin e nevojshëm në linkun:https://www.graduaproject.com/

Gjithashtu do të zhvillohet dhe një Info Day në Rektoratin e UPT-së, ku janë të ftuar të marrin pjesë të gjithë studentët e interesuar për të marrë më shumë informacion rreth benefiteve që përfitojnë nga regjistrimi në platformë.

Për më tepër informacion rreth ditëve të informimit dhe programit të detajuar klikoni këtu

Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës

Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT),
Universiteti i Arteve Tiranë (UART),
Universiteti Europian i Tiranës (UET),
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT),
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik "Zonja e Këshillit të Mirë" (UniKZKM)
Universiteti Shqiptar (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
Universiteti i Barcelonës (UB),
Instituti Universitar i Lisbonës (ISCTE-IUL),
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario Alma Laurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS) Partnerët e lidhur: Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP)


Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
 
Projekti MARDS adreson një nga problemet më të mprehta në sistemet arsimore malazeze dhe shqiptare, studimet e doktoraturës. Objektivi kryesor i projektit është të rindërtojë shkollat e doktoraturës në përputhje me parimet e Salzburgut dhe të krijojë shkolla të përbashkëta pilot të doktoraturës; shkolla të qëndrueshme dhe moderne mes dy vendeve partnere dhe fqinje të cilat do të shërbejnë si shembull i "praktikës së mirë" për Rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në tërësi, për të përmirësuar dhe krijuar kapacitete të qëndrueshme në fushën e studimeve të doktoratës në të dy vendet.
Objektivat specifike të projekteve të MARDS janë:
• të rishikojë politikat ekzistuese kombëtare / standardet për studimet e doktoratës në të dy vendet dhe përputhshmërinë e tyre me praktikat e BE-së, • të zhvillojë dhe të propozojë një model të ri të studimeve të doktoratës në të dy vendet, të përshtatura sipas eksperiencave të fituara gjatë dekadave të fundit dhe nevojave aktuale dhe të parashikuara të dy vendeve,

• të propozojë një metodë të qëndrueshme të financimit të studimeve të doktoraturës në të dy vendet në nivel kombëtar.
• të krijojnë dy shkolla të përbashkëta të doktoratës "Shkencat Natyrore dhe Teknologjia për një zhvillim të qëndrueshëm" në Mal të Zi (Podgoricë) dhe "Ekonomia dhe Turizmi për një zhvillim të qëndrueshëm" në Shqipëri (Shkodër).
• të krijojë një bashkëpunim të qëndrueshëm me partnerët e BE-së dhe të themelojë Shkollën e Doktoraturës në mënyrë që të ruajë standardet e zhvilluara.
Partnerët në këtë projekt janë: Partnerët Europianë:

Universiteti i Vienës,
Universiteti i Zagrebit;
Universiteti i Maribor, Universiteti i Banska Bistrica,
Shoqata e profesionistëve në edukimin e doktoraturës.
Partnerët e Malit të Zi:
Universiteti i Malit të Zi (Koordinator i projektit),
Universiteti i Donja Gorica,
Ministria e Edukimit e Malit të Zi;
Ministria e Shkencës e Malit të Zi;
Dhoma e Tregtisë e Malit të Zi.
Partnerët Shqiptarë:
Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi", Universiteti Politeknik i Tiranës, Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë, Universiteti Metropolitan i Tiranës, Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë në Shqipëri.
Faqa zyrtare e projektit: https://www.mards.ucg.ac.me
 
NJOFTIM – Ftohen dy vlerësues të jashtëm për projektin MARDS

Projekti MARDS adreson një nga problemet më të mprehta në sistemet arsimore malazeze dhe shqiptare, studimet e doktoraturës. Objektivi kryesor i projektit është të rindërtojë shkollat e doktoraturës në përputhje me parimet e Salzburgut dhe të krijojë shkolla të përbashkëta pilot të doktoraturës; shkolla të qëndrueshme dhe moderne mes dy vendeve partnere dhe fqinje të cilat do të shërbejnë si shembull i "praktikës së mirë" për Rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në tërësi, për të përmirësuar dhe krijuar kapacitete të qëndrueshme në fushën e studimeve të doktoratës në të dy vendet.
Në kuadër të këtij projekti ftohen dy vlerësues të jashtëm. Kandidatët potencialë duhet të kenë eksperienca në projekte që kanë të bëjnë me studimet e doktoraturës dhe menaxhimin e Arsimit të lartë.
Aplikimet duhet të shoqërohen edhe me një propozim deri në 3 faqe dhe të dërgohen me e-mail deri të mërkurën, më 15 janar 2020 tek koordinatori i projektit Prof. Dr. Radovan Stojanovic, Universiteti i Malit të Zi stox@ac.me si dhe tek menaxheri i cilësisë së projektit Asoc. Prof. Dr Matjaz Debevc, Universiteti i Maribor, Slovenia(matjaz.debevc@um.si)
Për më tepër informacion rreth dokumentacionit të aplikimit klikoni këtu ose vizitoni faqen zyrtare https://www.mards.ucg.ac.me/ .
Në Linjë

Kemi 62 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Të drejta dhe detyrat

Krijuar: 07 Tetor 2011 Ndryshimi i fundit: 08 Prill 2022 Vizita: 48627

Indeks artikujsh

Statusi i studentit të UPT-së

1. Çdo person, fiton statusin e studentit në UPT, me regjistrimin e tij në një nga programet e studimit të UPT.
2. Studenti e humbet statusin e tij me marrjen e diplomës/certifikatës, me tejkalimin e kohës maksimale të përfundimit të studimeve, me largimin vullnetar të tij pa përfunduar studimet ose me përjashtimin e tij nga UPT-ja.
3. Studenti, që është shpallur fitues në programin e studimi të UPT-së sipas kornizën ligjore në fuqi, regjistrohet në një program studimi të UPT-së, pasi përmbush detyrimet e mëposhtme:
• ka dorëzuar pranë sekretarisë mësimore të njësisë kryesore ku do të kryejë studimet, dokumentacionin e kërkuar, në përputhje me udhëzimet përkatëse;
• ka plotësuar formularin e regjistrimit;
• ka shlyer detyrimet financiare, në përputhje me kornizën ligjore në fuqi.
4. Studenti i regjistruar në një program studimi në UPT, duhet:
• të njihet me Statutin, Kodin e Etikës dhe Rregulloren e Zhvillimit Kurrikular dhe të Mësimdhënies së UPT-së;
• të njihet me rregulloren e programit të studimit.
5. Studenti mund t’i pezullojë studimet dhe t’i rifillojë ato, në përputhje me rregullat e përcaktuara në këtë rregullore.
6. Studenti nuk mund të regjistrohet, njëkohësisht, në më shumë se një program studimi. Bëjnë përjashtim nga ky rregull vetëm nxënësit dhe studentët e shkëlqyer, të përcatuar nga korniza ligjore në fuqi.

Të drejtat e studentëve të UPT

1. Studentët e UPT –së kanë të drejtë:
a. të përfaqësohen në organet kolegjiale të UPT-së, në përputhje me kornizën ligjore në fuqi dhe Statutin e UPT-së;
b. të përfshihen në procesin e rishikimit dhe përmirësimit të programeve të studimit;
c. të organizohen për çështjet e tyre në nivel institucional, njësie kryesore apo njësie bazë;
d. të përdorin pajisjet e shkollës, sipas rregullave përkatëse, për të realizuar programin mësimor dhe punën e programuar në aktivitetin e tij shkencor, laboratorët, bibliotekën dhe mjediset sportive e kulturore, të njësive kryesore të UPT-së;
e. të kërkojnë respektimin e procesit mësimor dhe të procedurave, në përputhje me Rregulloren e Zhvillimit Kurrikulat dhe të Mësimdhënies së UPT-së dhe regulloren e programit te studimit;
f. të shprehin opinionet e tyre për cilësinë e mësimdhënies, punën e personelit akademik dhe ndihmës-akademik të UPT-së;
g. të shprehin opinionet e tyre për cilësinë e shërbimit të personelit administrativ të UPT-së;
h. të shprehin mendim mbi korrektësinë, objektivitetin dhe barazinë në procesin e vlerësimit të kontrollit të dijeve, përfshirë mundësinë e ankimimit të rezultatit, rishikimit dhe reflektimit nga pedagogu përgjegjës/njësia bazë/njësia kryesore;
i. të paraqesin ankesat e tyre në instancat përkatëse të UPT-së, për çdo shkelje të të drejtave të tyre;
j. të përfitojnë bursë studimi kur plotësojnë kushtet e përcaktuara në kornizën ligjore në fuqi si dhe shpërblime të veçanta, që administrohen nga UPT-ja, me miratimin e BAUPT;
k. të ndjekin leksione, seminare/ushtrime dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore-shkencore, të organizuara në përputhje me statusin e tyre;
l. të informohen nëpërmjet formave të ndryshme të komunikimit në lidhje me rregulloret e ndryshme të UPT-së, bursat e studimeve, mobilitetet në kuadër të projekteve Evropiane, mundësitë e punësimit në kompani të interesuara dhe çdo informacion tjetër i nevojshëm për ta;
m. të pajisen me Kartën e Studentit, që është dokument unik, me anë të të cilit, ata përfitojnë shërbime me çmime të reduktuara në përputhje me kornizën ligjore në fuqi. Kriteret dhe procedurat për përgatitjen dhe lëshimin e kartës së studentit, përcaktohen në përputhje me kornizën ligjore në fuqi.

Detyrimet e studentëve të UPT-së
1. Studentët e UPT-së janë të detyruar:
a. të zbatojnë rregullat e pëcaktuara në Rregulloren e Zhvillimit Kurrikular dhe të Mësimdhënies të UPT-së dhe në rregulloren e programit te studimit;
b. t’iu kushtojnë vëmendje studimeve dhe të marrin pjesë në veprimtaritë akademike;
c. të shlyejnë të gjitha detyrimet e përcaktuara në planin mësimor dhe programet e lëndëve.
d. të paguajnë tarifat e shkollimit dhe të shërbimeve që iu ofron UPT-ja, në përputhje me kornizën ligjore në fuqi;
e. të respektojnë kodin e etikës së UPT-së;
f. të tregojnë vëmendjen e duhur ndaj të drejtave të personelit dhe të studentëve të tjerë;
g. të ruajnë e të respektojnë paprekshmërinë e orës së mësimit dhe të pedagogut në mësim.
2. Studentët e UPT-së janë përgjegjës për pasojat që mund të rrjedhin nga mosnjohja e këtyre detyrimeve.